Kapi in partnerji d.o.o. - Nudimo strokovno, finančno in pravno pomoč
 
info@kapi.si 00386 1 542 74 00 Dunajska cesta 116, Ljubljana

Nudimo strokovno, finančno
in pravno pomoč

UPRAVLJANJE TERJATEV ZA VSE
POSLOVNE SUBJEKTE NA SLOVENSKEM TRGU

STORITVE

Finančne kompenzacije so pravni posel, pri katerem zapadle terjatve do vaših kupcev zapiramo preko njihovih dolžnikov. Omogočajo unovčevanje terjatev, ki jih sicer s faktoring odkupom ne bi bilo mogoče unovčiti.

Prednost finančnih kompenzacij je ugodna cena zapiranja terjatev ob kateri vam omogočimo tudi spremljanje vašega kupca/dolžnika z našim računalniškim programom. Ta vas opozori na morebitne prevelike količinske ali časovne presežke in priporoči pravočasno ukrepanje brez morebitnega negativnega vpliva na poslovni odnos.

Finančne kompenzacije je po potrebi mogoče združiti tudi s 'faktoring' odkupom.

Faktoring odkup terjatev je namenjen podjetjem, ki želijo denarna sredstva pridobiti v čimkrajšem času. Faktoring omogoča odkup zapadlih in nezapadlih terjatev (z zapadlostjo do 90 dni). Omogoča torej hitro pridobitev likvidnostnih sredstev, brez tveganja kasnejših neplačil, z izboljšanjem denarnega toka (obratnega kapitala), večjo učinkovitost poslovanja in ponudbo daljših plačilnih rokov.

Je preprost, moderen način financiranja, ki je bolj učinkovit kot najemanje kreditov pri bankah. Zaradi vpliva na bilančno stanje omogoča boljšo kreditno sposobnost in lažje pridobivanje kreditov, če se zanje odločite.

Faktoring individualno prilagodimo poslovnim potrebam kupca in odstopnika terjatve.

Podjetje KAPI IN PARTNERJI d.o.o., ima posebej usposobljene sodelavce, ki lahko našim poslovnim partnerjem v Sloveniji za faktoring odkup terjatev odobrijo dodaten 'limit'. Ta je višji ob istočasni odprodaji ali oddaji v upravljanje drugih terjatev naročnika podjetju KAPI IN PARTNERJI d.o.o.

V Sloveniji poteka večstranski pobot enkrat mesečno pod okriljem AJPESa. V njem sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavijo svoje obveznosti in terjatve. Pobot je masoven in je odvisen od dejansko prijavljenih obveznosti udeležencev.

Podjetje KAPI IN PARTNERJI d.o.o., omogoča individualen vpis v Ajpesov pobot - konvertiranje. Pripravimo ga navadno v kompenzacijski verigi neposredno znanih dolžnikov/upnikov udeleženca kar močno poveča višino pobota. Storitev je primerna zlasti za storitvena in uvozna podjetja različnih velikosti ter tiste družbe, ki želijo izboljšati svojo tekočo likvidnost.

Kot pri finančnih kompenzacijah brez masovnega pobota omogočimo tudi spremljanje vašega kupca/dolžnika z že omenjenim računalniškim programom. Ta vas opozori na morebitne prevelike količinske ali časovne presežke in priporoči pravočasno ukrepanje brez morebitnega negativnega vpliva na poslovni odnos. Poskrbimo tudi za hitrejše izplačilo.

Vpis v množičen pobot preko podjetja KAPI IN PARTNERJI d.o.o., je v primerjavi z drugimi postopki izterjave bolj učinkovit, enostaven in cenovno zelo ugoden, cena pa je odvisna od prijavljenega zneska.

Zaradi sodelovanja z odvetniško družbo z več kot 25 letno tradicijo in prakso, lahko svojim strankam, ki so za nas naši poslovni partnerji nudimo; pravno pomoč in svetovanje pri upravljanju terjatev, izvršbo nad dolžnikom, priprava predloga za stečaj, priprava tožbenih zahtevkov in obrambnih ugovorov, zastopanje pred sodišči RS.

Odvetniška družba s katero sodelujemo, se ukvarja izključno s civilnim pravom. Njihovo področje delovanja je zlasti delovno pravo, gospodarsko pravo, pravo nepremičnin in insolvenčno pravo. Zastopa mnoge banke in uspešne gospodarske družbe.

S povezavo z odvetniško družbo, ki ji zaupamo in s katero odlično sodelujemo, za stranko v »težavah« ustvarimo sinergijo med pravom in financami, kar ji omogoči optimalno obravnavo in poveča možnosti za ugoden izid.

PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV

Podjetje KAPI IN PARTNERJI d.o.o., je z letom 2014 pridobil novega poslovnega partnerja, ki je v lanskem letu dosegel več kot 80 % učinkovitost pri pridobivanju sredstev EU za poslovne subjekte, ki delujejo na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Sodeloval je tudi pri pripravi največjih kombiniranih projektov pridobivanja evropskih sredstev za naročnike iz drugih evropskih držav.

Vstop Hrvaške v EU omogoča podjetjem, ki s svojimi projekti delujejo na območju Republike Hrvaške, pridobivanje finančnih sredstev EU.

Pri svetovanju, urejanju in pripravi razpisne dokumentacije, ki je zelo zapletena in obsežna vam lahko učinkovito pomagamo.

STORITVE

PRAVNA POMOC

Zaradi sodelovanja z odvetniško družbo z več kot 25 letno tradicijo in prakso, lahko svojim strankam, ki so za nas naši poslovni partnerji nudimo; pravno pomoč in svetovanje pri upravljanju terjatev, izvršbo nad dolžnikom, priprava predloga za stečaj, priprava tožbenih zahtevkov in obrambnih ugovorov, zastopanje pred sodišči RS.

Odvetniška družba s katero sodelujemo, se ukvarja izključno s civilnim pravom. Njihovo področje delovanja je zlasti delovno pravo, gospodarsko pravo, pravo nepremičnin in insolvenčno pravo. Zastopa mnoge banke in uspešne gospodarske družbe.

S povezavo z odvetniško družbo, ki ji zaupamo in s katero odlično sodelujemo, za stranko v »težavah« ustvarimo sinergijo med pravom in financami, kar ji omogoči optimalno obravnavo in poveča možnosti za ugoden izid.

PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV

Podjetje KAPI IN PARTNERJI d.o.o., je z letom 2014 pridobil novega poslovnega partnerja, ki je v lanskem letu dosegel več kot 80 % učinkovitost pri pridobivanju sredstev EU za poslovne subjekte, ki delujejo na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Sodeloval je tudi pri pripravi največjih kombiniranih projektov pridobivanja evropskih sredstev za naročnike iz drugih evropskih držav.

Vstop Hrvaške v EU omogoča podjetjem, ki s svojimi projekti delujejo na območju Republike Hrvaške, pridobivanje finančnih sredstev EU.

Pri svetovanju, urejanju in pripravi razpisne dokumentacije, ki je zelo zapletena in obsežna vam lahko učinkovito pomagamo.

O NAS

Podjetje KAPI IN PARTNERJI d.o.o., od leta 2008 nudi strokovno, finančno in pravno pomoč pri upravljanju terjatev za vse poslovne subjekte na slovenskem trgu. Podjetje ves čas svojega poslovanja spoštuje najvišje etične standarde in merila dobre poslovne prakse.

„Spoštujemo najvišje etične standarde in
merila dobre poslovne prakse“

„Zapiranje terjatev glede na okoliščine poslovanja“

Temelj našega delovanja je sistematično spremljanje naših poslovnih partnerjev, kar zmanjšuje tveganje neplačila, hkrati pa omogoča izbiro najbolj učinkovitih inštrumentov zapiranja terjatev glede na okoliščine poslovanja.

Vsa leta našega poslovanja našim strankam, ki jih imamo za svoje poslovne partnerje kvalitetno in strokovno svetujemo na področju upravljanja s terjatvami. Na različne načine sodelujemo z več kot 3.000 poslovnimi partnerji, kateri z našimi storitvami ohranjajo finančno likvidnost.

„Sodelujemo z več kot 3.000 poslovnimi partnerji„

„Sodelujemo z več kot 3.000 poslovnimi partnerji„

V letu 2014 nam je z novim družabnikom uspelo priti do pomembnega povečanja kapitala in inovativnih rešitev pri naši učinkovitosti. Slednja temelji na t. im. statičnem in dinamičnem spremljanju poslovanja z internim računalniškim programom PP3-»Peter Pan«, ki v trenutku preveri bonitetno oceno poslovnih partnerjev v Sloveniji in se je izkazal za veliko bolj zanesljivega od trenutno javno dostopnih uradnih podatkov.KONTAKT

01 542 74 00


info@kapi.si

Stopite v stik z nami neposredno preko telefona ali e-maila.

stopite v stik

V kolikor imate kakeršnokoli vprašanje v zvezi z nami ali našimi storitvami ne odlašajte s kontaktiranjem.

Nastanjeni smo v prestolnici na Dunajski cesti 116. Naša pisarna je odprta vsak delavnik od 8h do 17h.


Logotip Kapi in partnerji Logotip Kapi in partnerji Logotip Kapi in partnerji Logotip Kapi in partnerji

KAPI IN PARTNERJI

Kapi in partnerji d.o.o.
Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana

info@kapi.si
t: 00386 1 542 74 00, 00386 1 542 74 00, 040 387 363
f: 00386 1 542 18 43

Matična številka: 3448355000
Davčna številka: SI66918286
TRR :SI56 0430 2000 2599 778, NKBM d.d.
SI56 3300 0001 0768 931, Addiko Bank d.d.